Комуникативті дағдыларды қалыптастыру

· Науқаспен олардың туысқандары және өзіңіздің әріптестеріңізбен негізгі қарым қатынас моделін ұйғару.

· Науқастар олардың туысқандары;әріптестер және басқа да медициналық жұмысшылар арасында максимальды сенімділік қарым қатынасын құру.

· Топтасып жұмыс істеу

Ықтық компетеценияны қалыптастыру.

· Дәрілік аллергиясы бар науқастарға арналған негізіг құқықтық сұрақтарын білу.

· ҚР еңбек кодексінің негізгі аспектілерін білу.

· Қорғану және пациент құқықтарын білу.

Зін-өзі жетілдіру дағдыларын қалыптастыру

· Ақпараттармен өз бетінше жұмыс істеу. ( оқу,анықтау,қалыптастыру,ғылыми,)

· Зерттелген нұсқаны және ғылыми жұмыстарды анализдеу және критикалық толықтырулар енгізу.

· Интернетпен өз бетінше жұмыс істеу.

· СӨЖ және презентацияларды қорғау және істеп білу.

· ААА бар жүкті әйелдер мен гинекологиялық науқастсрдың клиника-лабараториялық нәтижелерін өз бетінше интерпритациялау.

2.5. Реквизитке дейінгі: анатомия, физиология, микробиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, коммуникативті дағдылар, дәлелді медицина негіздері, фармакология.

2.6. Реквизиттен кейінгі: жедел шұғыл медициналық көмек, жалпы дәрігерлік тәжірибе, жалпы дәрігерлік тәжірибе бойынша интернатура, хирургиялық аурулар бойынша интернатура, акушерия және гинекология бойынша интернатура.

Тақырыптық жоспар.

Пәннің мазмұны

БЛОК №1

Дәрістер

БЛОК №2

Акушерия-гинекологиялық көмекті ұйымдастыру. Акушерия-гинекологиялық көмектегі аймақтандыру ұстанымдары.

Қазақстан Республикасында акушериялық-гинекологиялық көмекті ұйымдастыру жүйесі.

Акушериялық-гинекологиялық мекемелердің түрлері, олардың негізгі міндеттері. Аймақтандыру ұстанымдары. Акушерия және гинекологиядағы этика мен деонтология. Акушериялық стационардың санитариялық-гигиеналық режимінің ерекшеліктері.Репродуктивті денсаулық пен оны қорғау туралы түсінік. Репродуктивті денсаулық. Репродуктивті құқық. Сексуальды құқық. Отбасын жоспарлау. Қыз балаларды жыныстық тәрбиелеу. Контрацепция. Контрацептивті заттардың жіктемесі. Ана өлімінің негізгі себептері, қауіп факторларын анықтау. Түсік түсудің алдын алу.

Жүктілерді диспансерлік бақылауды ұйымдастыру, нәрестені антенатальды қорғау. Жүктілер мен босанған әйелдерді диспансерлік бақылау. Гравидограмма. Нәрестені антенатальды қорғауда әйелдер кеңесінің рөлі. Нәрестені тексерудің биофизикалық және биометриялық әдістері. Пренатальды диагностиканың инвазивті әдістері. Нәрестенің даму ақауларын ерте анықтау мен алдын алудағы медициналық-генетикалық кеңестің рөлі.

БЛОК


7431692819129931.html
7431727450135521.html
    PR.RU™